İstatistik 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 20.Soru

20.Soru
İstatistik 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 20.Soru
transkript: 20_ Doğal durumlarla ilgili aşağıdak adelerden hangisi doğrudur? A) Geîecekte mümkün gerçek olayları ifade eder. Doğal durumîara whşkin oîasılıklar toplamanın 1'e eşıt oîması beklenmez Doğal durumlara ilişkin olasmklar mutîaka bilinmeîidir Doğal durumîar karar verme sürecinde onemsız bır bıleşendırv Karar vericw kendı deneywmîedne göre hayali olarak oîuşîurur.
Yorumlar
  • 0 Yorum