Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 2.Soru

2.Soru
Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 2.Soru
transkript: Kültür emperyalıımi nedir? A) Gehşmıs ulkelerın az gehşmıs dıgerkuımıısn ozellıkle mıs ılehsım araçlanyla etküemesı ve kendme benzelmeswdır B) Bar toplumda gecem owen genel kultur ozeıııkıendw c) Topwumun. kendı kulturel ozewırkwermı yenı kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmaswdır D) Farkla kuııunenn karşıhkh etkıleşwme gırmesı ile gerçekleşen kuhur ahşvenşıdır E) Kendı kulturunden aymerak başka bır kulture geçen kwşılerm bu yem kulturel onama maruz kalmalan sonucu yaşadıklan uyumsuzmk vs bunalım dummudur
Yorumlar
  • 0 Yorum