Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 3.Soru

3.Soru
Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 3.Soru
transkript: Bir toplumda farklı kumırler ve bu farklı kültürlere özgü iarklı bakıs acıları olması durumuna ne ad verılır? A) Kuhurlerarası Hetışwm E) KulmreHarKhhk c:) Kuııureıçeşıımm D) Kulturlerarasıanraywş E) Kuımrewtamnma
Yorumlar
  • 0 Yorum