Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 4.Soru

4.Soru
Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Kulturel pratikle" yasaklayan veya cezalandımn haıı yasaların kültürel alınlıklara mensup hi ylere uygulanmamasına ne ad verilir? A) Dışlama 5) Wçerme C) ısusna D) Muaüyet E) Oznellık
Yorumlar
  • 0 Yorum