Lojistik İlkeleri 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
Lojistik İlkeleri 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de lojistik sektörünü olumlu yönde etkilemiştir? Komşu ülkelerdeki karışıklıkrann artması Küresel ekonomıdeki canlanmanın artmasw Komşu ülkeierle anlaşmazlıkların anması Mıswr ile wlışkilerın kotüleşmesi İran*ırı Türk laflarına uygu>adığı fiyat farkı uygulamasw
Yorumlar
  • 0 Yorum