Lojistik İlkeleri 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
Lojistik İlkeleri 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Or (WTO)'nün kuruluş amaçlarından biri deg ? A) Ülkelerarası ticaretle 'ulke ayarımcılığı yapılması B) Dünya ticaretinin serbestleşmesi C) Uluslararası tıcari pazarhkların basıtleştırılmesı D) Tican <Iişkılerde çıkar birliğı sağlanması E) Temel uygulamaların tüm ülkeler için aynı olması
Yorumlar
  • 0 Yorum