Lojistik İlkeleri 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Lojistik İlkeleri 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17_ |. Üretim sıstemlennin geîişmesı ve derlemesi ||. Üretimvn dünyanın farkla coğrafyaîannda gerçekleşmesi ve üretilen ürünlerin yerel pazarın haricmde dünya pazarına sunulması |||. Ekonomik bütünîeşmenin artması Yukarıdakierden hangileri Iojistiğin küreselleşmesini sağlayan temel unsurlardır? A) Yalmzl B) Yalmz Il C) Yalmz HI D) Ilvelll E) [,IIVeIII
Yorumlar
  • 0 Yorum