Lojistik İlkeleri 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Lojistik İlkeleri 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19. |. Taşıma ||. Stok yoneıimı |||. Mal kabuî IV. Atık parça yönetimi Yukarıdakilerden hangileri lojistik faaliyetleri içerisinde yer alır? A) Yalnız | B) Vainız III C) II ve III D) ıı ve ıv E) I. II ve IV
Yorumlar
  • 0 Yorum