Lojistik İlkeleri 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru

4.Soru
Lojistik İlkeleri 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru
transkript: 4. -------, ürün ya da hizmetlerin gümrükıü sahalardan geçışi sırasında. devletlerie oîan her türlü resmi ıhşki ve işlemîerin yürütülmes» ve gerekli belgelerin düzenlenmesi olarak tanımianmaktadwr. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? > ) Pazarlama ) Gümrükleme ) Depolama ) ) ÜÖUJ Sipariş alma Yükleme rn
Yorumlar
  • 0 Yorum