Para ve Banka 2012 - 2013 Ara Sınavı 11.Soru

11.Soru
Para ve Banka 2012 - 2013 Ara Sınavı 11.Soru
transkript: 11. Asil vekil problemi ile ilgılı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 8) Asz—vekiî problemw, yönetıcilenn şirket sahıplerimn çıkarları doğrultusunda hareket etmelerine bağlı olarak ortaya çıkar. Yöneticilerinin şirketin sahiplerinden farklı amaçlara yönelik hareket etmesı sonucunda asil— vekwl problemi ortaya çıkar. Asilvvekıi probiemi bir ters seçım probîemwdir. AsıI—vekıt problemının varlığı fınansal sıstemde neden hisse senedi piyasalarının görece olarak daha az önemîi olduğunun açıklanmasında kullanılır. Asal vekıl probiemi bir ahlaki tehhke problemadırv
Yorumlar
  • 0 Yorum