Para ve Banka 2012 - 2013 Ara Sınavı 17.Soru

17.Soru
Para ve Banka 2012 - 2013 Ara Sınavı 17.Soru
transkript: 17. Bankaların yükumlulükleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 8) E) Bankalar diğer bankalardan borçlanarak kaynak yaratabılırv Bankalann yurtdışından kullandıkları krediler bankalan kur I'lSkİ ile karşı karşıya bırakır. Bankalar likidite sorunlarını gidermek için Merkez Bankasmdan reeskonı kredisi kullanabilirler. Vadeli mevduata faiz ödenmediğı için bankanın kaynaklan arasında en düşük maliyetle toplanan fonlardır. Bankalar repo yaparak kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılayabllirler.
Yorumlar
  • 0 Yorum