Para ve Banka 2013 - 2014 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
Para ve Banka 2013 - 2014 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) TathIı Gyalı ne kadar yüksekse verimi (: kadafyüksek olur. B) Tahvlll lîyall ve Verimi vadeslne bağlıdır. C) Tathl flyatl yuksekse verıml sabıtolur. D) Tahvm iyatı ne kadar yüksekse verimi :: kadardUŞukolur. E) Vade azaldıkça ıahwlin nyatı ve verimi yükselir
Yorumlar
  • 0 Yorum