Para ve Banka 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Para ve Banka 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11_Para politikası uyguiamalarının üretim düzeyi ve enflasyon üzerinde etkili olmasına aracılık eden yönteme ne ad verilir? > ) Para Kurulu ) Faızoranlarımn geçışkenhğı ) Parasal akLanm mekanizmasw ) Konjonktürteonsi E) ' itetercmiteorisı Gom
Yorumlar
  • 0 Yorum