Para ve Banka 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Para ve Banka 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19, Likidıte yoneııminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bankaların amaçlarına uygun Iikıdıîe koşullarmı oluşturmak Sadece zorunlu karşılık oranı kullanarak yapmak Sadece d'ovız piyasasma müdahale ederek yapmak Merkez Bankasının amaçlarına uygun likidiıe koşullarını oîuşturmak Sadece faiz oram değiştirerek yapmak
Yorumlar
  • 0 Yorum