Para ve Banka 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru

2.Soru
Para ve Banka 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru
transkript: 2. B) C) Bir tahvilin vadeye kadar verimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tahvilin alış fiyatı ile satış fiyatı arasndaki farktır. Tahvilin satın alma fıyaimı, vadesi boyunca tahvilin sahibine yapılacak ıum ödemelerin toplamına eşıller. Tahvılln satın alma fiyatım, vadesi boyunca iahviiin sahibine yapılacak tum ödemelerin bugünkü değerine eşitler. D) Tahwhn satış “yatını, vadesı boyunca tahvıiın sahıbıne yapılacak tum ödemeierın bugünkü değerine eşitler. E) Tahvılın satış “yatını, vadesr boyunca tahvilin sahibine yapılacak tüm ödemelenn toplamına eşıller.
Yorumlar
  • 0 Yorum