Para ve Banka 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Para ve Banka 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17. Merkez Bankalarının para pol ası araçlarından biri olan koridor sistemine konu olan borç faiz oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bankacılık duzenleme ve denetleme kurumu tarafından belirlenen bır faiz oranıdır. Bankalar arası para pıyasasında, bankalarca belırlenen bır faız oranıdır. Merkez Bankasımn borç verme faiz oranı, geÇlCİ likidite sıkışıklığlna düşen bir bankanın merkez bankasından kısa vadeli borçlanmak lçin ödemeyi kabul ettiğl Vaiz oranıdlr. Kamu otorıtesl tarafından Merkez Bankasından bağlmsız belirlenen bir faiz oranıdlrv Para piyasasında piyasa koşullarına göre belirlenen ortalama bir faiz oranıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum