Para ve Banka 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Para ve Banka 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19_ Türkiye'de Merkez Bankasının bağımsızlığını da belirleyen 9 Mayıs 2001'de yürürlüğe giren yasa’da merkez bankasının temel yetki ve görevleri içinde öne çıkan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru ve birlikte verilmiştir? A) Amaç bağımsızlığı-Para arzındaki anışları belirlemesi B) Emisyon hacmi» ışsizîiği C) Ekonomık büyüme— enflasyon hedeflemesw D) Kısa vadelı polatıka faızi belırleme— amaç bağwmsızhğw E) Frye: wstıkrarı—araç bağımsızlığı
Yorumlar
  • 0 Yorum