Para ve Banka 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru

2.Soru
Para ve Banka 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru
transkript: 2. Satın alma gücü paritesinin göreli biçimine göre nominal dvi: kurunda olması gereken artış ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yuniçi enflasyon ile yurtdışı enflasyon araslndaki iark kadar. Nominal döviz kuru ile reel döviz kuru arasındaki fark kadar. Kısa ve uzun dönemli faiz arasındaki fark kadar Yurtiçi farz ile yundlşı faiz arasındaki fark kadar. Enflasyon beklentileri arasındaki fark kadar'
Yorumlar
  • 0 Yorum