Para ve Banka 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Para ve Banka 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Sevim moneta ia meiik durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) E) Merkez Bankası kamu borçlarının grderiimesinde aktif borçlanma yolunu tercıh etmelidir, Ekonomide reel faiz ve bütçe açiğı yüksekse mali otorite yerine para politikası oiorıtelennın para basımı konusunda polıtika üreimesi gerekir. Para politikasınin başarısı birbirinden bağımsız yürütülen para ve maliye politikalarıyla ilgılıdirv Para poiıiıkasmın fıyatier uzerınde etkın bır kontrole sahip olabilmesi için disiplinli bir maliye politikasına ihtiyaç vardır' Merkez Bankasının enflasyonu kontroi etmede eikiii politika aracı para basiminı sınıriandırmakiır.
Yorumlar
  • 0 Yorum