Para ve Banka 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru

9.Soru
Para ve Banka 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Merkez Bankasının nihai amaçlarına ulaşmak için uyguladığı para politikası sürecinde para politikası yürütenlerin karşılaştığı temel sorun aşağıdakilerden hangisıdir? A) Fawz geçişkenhği sorunu B) Dovız kurunda belrrsızhk sorunu C) Poîilika lutarsızlwğı sorunu D) Gecikme sorunu E) Asimetrik biîgı sorunu
Yorumlar
  • 0 Yorum