Para ve Banka 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 1.Soru

1.Soru
Para ve Banka 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Satın alma 9 paritesinin göreli b göre nominal döviz kurunda olması gereken artış ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Enflasyon beklentıleri arasındakı fark kadar B) Kısa ve uzun dönemlı faiz arasındaki fark kadar. C) Nominaî döviz kuru He reel döviz kuru arasındaki fark kadar. D) Yumçi enflasyon i!e yundışw enflasyon arasındaki fark kadar. E) Yumçi faız He yundışı faiz arasındakı fark kadar.
Yorumlar
  • 0 Yorum