Para ve Banka 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 5.Soru

5.Soru
Para ve Banka 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Finansal piyasalarda onaya çıkan bir bilgi eksikliği probleminden kaynaklanan “ters seçim" durumunun finansal sistem için doğuracağı temel sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Fon transfer malwyetlerinin yükselmesme neden oîur B) Finansai anlamda yüksek riskli bir yatırımcının seçwlmesine neden olur C) Finansaî ölçeğin artmasma neden olur' D) Sıstemde daha az rıskl» yatmmcwlarm seçılmesine neden olur. E) Fınansal piyasalarda rıskın dağıtılamaması durumuna neden olur.
Yorumlar
  • 0 Yorum