Para ve Banka 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 11.Soru

11.Soru
Para ve Banka 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 11.Soru
transkript: 11, TCMB' n toplam d' iz yükümlülükleri İle dış yükümlülükleri arasındaki değer farkının Analitik Bilanço içerisinde kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? > ) WMF Aciî yardım ıakip Kredrlen ) Dış Yukumîulükler ) Diğer Merkez Bankası Parası ) ) ÜOUJ Değerleme Hesabı Dış Varhklar m
Yorumlar
  • 0 Yorum