Para ve Banka 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 14.Soru

14.Soru
Para ve Banka 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 14.Soru
transkript: 14_ Türkiye'de Merkez Bankasının bag msızlı da belirleyen 9 Mayıs 2001’de yürürlüğe giren yasa’da merkez bankasının temel yetki ve görevleri içinde öne çıkan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A) Kısa vadelı polinka faızi belirleme - amaç bağımsızhğı B) Emisyon hacmi - ışsizliği C) Fiyat istikrarı - araç bağımswzhğı D) Ekonomik büyüme - enflasyon hedeîlemesi E) Amaç bağwmsızlığw - para arzındaki amşban belirlemesi
Yorumlar
  • 0 Yorum