Pazarlama İletişimi 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 18.Soru

18.Soru
Pazarlama İletişimi 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 18.Soru
transkript: 18. |. Zayıfyönler ıı. Güçlü y'onıer |||. Tehditler |V. ersatlar Yukarıdakilerden hangi ri SWOT analizinde yer alan unsurlardandır? A) Yalmzl B) Yalnız Il C) Ive || D) !, III ve IV E) I.", IllveIV
Yorumlar
  • 0 Yorum