Radyo ve Televizyon Tekniği 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
Radyo ve Televizyon Tekniği 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13 Cue ile ilgılı aşağıdakı tanımlardan hangısı doğrudur’ A) >zoıasyonu sağreyan ses emıcı materyawdıı B) Ses kaynıannda başîangwç noktaswdır c) Otomasyon progmrmmr Bır tek progremcmm yer aldığw Ve her umu D) yayan aşamasmın bu kış tarafından gerçeklsşunldwğw canh yayan studyosudur Daha onceden kaydedvîmws ses kaynakkamdv
Yorumlar
  • 0 Yorum