Radyo ve Televizyon Tekniği 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
Radyo ve Televizyon Tekniği 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15_Yapım stüdyosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisı A) B) C) oğrudur" Yapam sludyusu' combo ya da seıf-uperauun studyosudur Yapam studyosu cann yaymîann gercekîeştımdvğw sıudyodur Yapam studyoâu, bu radyo urununun daha sonra yaymwanmak uzere hazırlandwğı studyodur Vapwmstudyosu!onraıroîarakdalammîanır Yapam studyosu, sadece eıeknenn kaydedüdığw sıudyodur
Yorumlar
  • 0 Yorum