Radyo ve Televizyon Tekniği 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Radyo ve Televizyon Tekniği 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12. “Se|f-operatıcın studiomun tanımı aşağıdakilerden hangisi A) B) C) D) E) r? Ses kurgusudur Yahum maîzemesıdır Awgnanan sesın szksa dewamşıandn Bar lek programcımn yer aldığw ve her turlu yayan asamasmın bu kwşw tarahndan gsrcekleshnldığw cann yayın sludyosudur Ses efektıdw
Yorumlar
  • 0 Yorum