Radyo ve Televizyon Tekniği 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
Radyo ve Televizyon Tekniği 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15. Aşağıdakilerden hang ı kamera ıüpıerinin özelliklerinden biri değ r’ ) Kısa omurlu mması 8) mm alarak buyuk olması 0) Besleme voltajlarmm duşuk owması D) Hızh hafekenerm neıızıenememesı E) Saphrma sargwiarmm okmasw
Yorumlar
  • 0 Yorum