Radyo ve Televizyon Tekniği Deneme Sınavı Sorusu #664267

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sinyal kalitesini etkileyen temel unsurlardan biri değildir?


Frekans tepkisi

Yüksek ses seviyesi

Optimum sinyal seviyesi

Sinyalin gürültüye oranı

Analog ses


Yanıt Açıklaması:

Sinyal kalitesini etkileyen beş temel etmen bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesini ses kaydı yapabilmek için kullanılan ses cihazlarının sese karşı olan frekans tepkileri oluşturur. İkinci olarak yüksek ses seviyesi sonucunda ses sinyalinde aşırı yüklenmeden kaynaklanan bozulmalar oluşturur. Optimum sinyal seviyesi ise sinyalin en verimli olduğu aralığı belirler. Sinyalin gürültüye oranı ise ses sinyal seviyesi ile ses cihazının gürültü seviyesi arasındaki fark ne kadar yüksek olursa, ses sinyal kalitesi de o kadar iyi olmaktadır. Ancak sesin analog olup olmaması sinyal kalitesini etkileyen temel nedenlerden birini oluşturmaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum