Rehberlik 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Rehberlik 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13_0rkun, dokuz yaşında ve üçüncü sınıf dğrencisıdır. icinde bulunduğu dönemın gelişımsel ödevlerırıı karşılaya dığı ıçin aııesı tarafından hır uzmana gd ımüş ve Orkun'a uzman tara'mdan tanı knnuiduktan sonra Ilac tedavisine baSIanılmışıır. Bu uıman aşağıdakılemen rızngısıdır7 A) Kunıkpsıkomg e) Pswkıwlnst cı Psıkolwkdanışman D) Psikoterapıst E) Uzmanpsıkoiog
Yorumlar
  • 0 Yorum