Rehberlik 2013 - 2014 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
Rehberlik 2013 - 2014 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: 7, Aşağıdakilerden hangisi mnherliğm temel ilkelerı amsmda yer almal? A) Her turden rehberım çahşmasmda oğrencıyw merkeze swan bır rehbenık amayışmdan hereket eımesı a) Rehberhk hızmetlermın planh' programıı, orguuenmışbıçımdevepmfesyunewduzeyde sunulması C) Rehberim uyguıamaıannda oğrencıyıe ııgm herkesın wshwrhği yapmasa D) Rehberlık Ve eğmmm karşıhkh merak bırbwne bağımhoîması E) Uzman kışnerm ogrenmıer adına karar vermesı ve secımwer yapması
Yorumlar
  • 0 Yorum