Rehberlik 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Rehberlik 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: & Öğrencilerın ders dışı etkınliklere yerıesıırıımesı ne tür bir yerıesıırme nıımeııdır? A) Eğwlseîyerîeşurme B) Okulıçwyerleşîırme o) Okuldıswyerbesnrme D) MesWekıyeneşmme E) Sosyalyerleşlırme
Yorumlar
  • 0 Yorum