Rehberlik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
Rehberlik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13_Sosyomeıri tekmgıyle ilgili aşağıdaki iladelerden hang A) B) C) D) E) i doğrudur? Sosyogram hazariandwkun sonra sosyomeîrık ankel samsunun ne olmasa gerektığıne karar verılmehdır Donem basmaz sımıa yem gelen oğrencHere muııake gerçekleşunlmelıdw om psıkulapk danışmanlan tarafından kunanııması gerekh sosyoaramaıamn Ilk once bır sosyomemk anketın hazwrlanması ve sonra bunun uyguîanmasw gerekw Uygulama sonucları smıfta tum oğrencnere acma Han edıımendır
Yorumlar
  • 0 Yorum