Rehberlik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru

4.Soru
Rehberlik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Rehberlik mzmeııerinde hıreyi tanımanın temel amacı asağıuaxııemen hangısidir? A) Bwreyın kenmsmı cammasına yardımcı olmak B) Bwreyırı dığer bıreylerle arasındakw iarkhhklan en aza mdııemımek C) Bwreyın okula uyum sağlamasına yardwmcw olmak m Bwreyı yeıenekıenne uygun mesleğe yeneşwmek E) Bwreyırı çevremden ınsanlarca ayı lamnmasına yardımm olmak
Yorumlar
  • 0 Yorum