Rehberlik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Rehberlik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Asağıdakilerden hangısı oryantasyon nızmetlerinin amaçlarından hiridır? A) Oğrencılerın duygularını ıamyannmeıerıns ve Made eımaerıne yarmmm olmak B) Öğmncılerın kendılerını anlamalarmı ve kabullenmelennı kowayraşwmak C) Oğ(encilerın oğrenme kapasnelerım daha elkm Dır bicwmde kuHanabwlmelerını sağwamak D) Oğmncilere geıısım gorevlennı başaramwmewen ıçin gerekh becenlerı kazandırmak E) Ogrencııerın yenı ukuı anamma çabuk ve kolayca uyum sağîayabnmeîenm sağlamak
Yorumlar
  • 0 Yorum