Rehberlik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Rehberlik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Bır okulda psikolojik danışma ve rehberlik calışmalarına aşqğıdakııeruen hangisıyıe başlanmalıdır? A)Oku1un psıkolojwk damşma uzmana mcıyacmm gıdenlmeswie &) çevreden dığer okunarm rehbemk pmgramıannm ınceıenmesıyre (:) Oğrencılerın rehberlık ımıyaçıarımn sapıanmasıyıa D) om yoneucnenne ve oğreımenıerıne yonelık bır muşavırlık programım" uyguıanmasıywa E) Psıkoıqık sorunıan olan oğmncılerin benrwenmesıyıe
Yorumlar
  • 0 Yorum