Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016 - 2017 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016 - 2017 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12,Aşağıdakilerden hangis' anketin fiziksel özelliklerinden biri deği ir? A) B) C) Anket başlığının çok uzun oiması Anketin görüşülemn gözünü korkutmayacak şekilde kasa, araşwma içm gerekli veriyi toplayabiîecek kadar da kapsamlı atması Gereken yerlerde anketöre veya anketi yanıtlayanlara yol gösterici açıkiamaların bulunmasa Anketin basıldığı kağıt ve baskı kaîitesınin, yapılan işm önem ve ciddiyeti île uyumiu olması Sorulara venlecek yanıtların nasıl işaretleneceğmin açıkça belimlmesw
Yorumlar
  • 0 Yorum