Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016 - 2017 Ara Sınavı 14.Soru

14.Soru
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016 - 2017 Ara Sınavı 14.Soru
transkript: 14.Deneysel araştırmalarla ılgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Araştırmaya katılanlara herhangi bar müdahalede bulunulamaz. B) Seçim yanlıhğı ve karışwıcı değişken etkisi mmimize edilir. C) Elık sorunîar nedeniyle yapılmasa her zaman mümkün olmayabilir. D) Gruplara atanacak kişıler randomizasyon yöntem: ıle seçılır. E) Değişkenler arasında neden-sonuç ilışkısı kurulabilirv
Yorumlar
  • 0 Yorum