Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016 - 2017 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016 - 2017 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Nicel olarak saptanması zor olan bir olay veya durumun oluş sıklığı konusundaki sübjektif tahminleri olasılık yüzdesi olarak saptamak için kullanılan ölçeklere ne ad verilir? A) Liken türü ölçek B) Boyutlu oîçek C) Söze! ölçek D) Sırah ölçek E) Jusîer türü ölçek
Yorumlar
  • 0 Yorum