Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 3.Soru

3.Soru
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 3.Soru
transkript: 3_ Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının izlediği risk iaklörlerinden biri deg“ ildir? A) Okur yazarlık düzeyi B) Sağhklı oîma davranışları önündeki engeHere dair görüşler C) Düzenli sabah kahvaltısı yapma durumu D) Fıziksel aktwvıte yapma durumu E) Emniyel kemeri takma alışkanlığı
Yorumlar
  • 0 Yorum