Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 7.Soru

7.Soru
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Tıp bilgıl , hastalık özellikleri ve hasta tercihleri ıle açıklanamayan tıbbi uygulama farklılıklarına ne ad verilir? GOW) rn ) ) ) ) ) Mesleki özerklik Heterojenlik Arz tarafından oîuşîurulan talep Ahîaki tehlike Açıklanması zor farkhlıklar
Yorumlar
  • 0 Yorum