Temel Bilgi Teknolojileri 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 10.Soru

10.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sistemi için söylenebilir? A) Kullanıcılar ışleıim sistemi kaynak kodunu gürebitir ve değiştırebihr. B) Grafik arayüzüne sahiptir. C) Türkiye'de geliştirilmiştir D) Kullanabilmek içın kullanıcının ıüm işletim sistemi komutlarına biîmesi gerekwr. E) Apple ürması tarafmdan geliştırılmiştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum