Temel Bilgi Teknolojileri 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 4.Soru

4.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Aşağıdakilerden hangisi Moore Kuralı’nın ifade ettiği gelişmelerin sonuçlarından biri değildir? A) B) C) D) 5) Aynı birimdeki ışlem veya hafıza kapasiıesinin malıyeti sürekîi olarak azaîmwşîır. Bılgisayar nyaıları sürekh anmıştır. Bileşenlerin küçülmesi hafıza ve mantık elemanlarımn daha yakın yerleştiriîmesini mümkün kıldıgı açin elektriksel yollar kısalmış ve bu da işlem hızını antırmıştır. Küçülen bılgwsayarı farklı ortamlarda ve bağlamlarda kullanmak mümkün hale gelmişıir Ener“ ve soğutma ıhtıyaçları azalmıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum