Temel Bilgi Teknolojileri 1 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 17.Soru

17.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 1 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 17.Soru
transkript: 17.Top|umsal değişimin nedeninin teknoloıık da"şimler olduğu görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik belirlenimciîik B) Postmodern yaklaşım C) KuHamma odaklanan behrlemmcihk D) Ülopyan bakış açısı E) Sosyalbelirlenimcilik
Yorumlar
  • 0 Yorum