Temel Bilgi Teknolojileri 2 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11. On going basis — On demand basis tarama terimlerinin açılımları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiş ır? A) sürmekte olan temelli — Talep edilen temelli B) Talep edilen temelli — Sürmekte olen temelli C) Izlemekte man temeHi — Talep ediîen temeHi D) sürmekte olan temelli — izlemekte olan temelli E) İndirme temelli — izlemekte clan lemellı
Yorumlar
  • 0 Yorum