Temel Bilgi Teknolojileri 2 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 1.Soru

1.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 1.Soru
transkript: Unlu Bılım Kurgu yazarı Isaac Asımnv'un robotlar konusunda yazdığı, Asimov Kuralları olarak adlandırılan kurallarından aşağıdakı sonuçlardan hangısı gıkarılabılır? A) Bu kuraHara uymursa robozrer msamann yarama çakşw B) &uraHar ne owursa 015un robotlar bir gun nsanhğw yok edecekw C) <obollarasîa kawa gam çahşmmamaıı D) Robonarın d:: hargun duyguwan masam E) Bu kuranarsaçmadw
Yorumlar
  • 0 Yorum