Temel Bilgi Teknolojileri 2 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 20.Soru

20.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 20.Soru
transkript: 20 Akıllı ıeıefon güvenlığı ıle ılgılı aşağıdakı Madelerden hangisi yanıışıır? A) uk ve oncehklı oıavak ahnması gereken guvenhk unlemı telefonun bır Pm koduna samp mmaswdwr &) Eğer telefonunuzu kaybeder veya ;aıdmrsamz Mk akarak akım ısıefunun hemmm şarkslmı bdgwlsndwrmemz gerekmekıeay. C) Eğer tewefonunuzu kaybeder veya çaîdwrsemz bwr daha aym marka akı": telefon almamanız gereky D) Eğer zewefonunuzu kaybeder veya ;awwrsamz aknh lelefondan enşhğımz web adresîanndekw şwfrsîerı değışlwrmehsımz E) Eğer telefonunuzu kaybeder Veya ;aidırırsamzy telefonunuzm Wmemet'e bağlandığwz kablosuz ağın şairesmm değwşhnimesw gerekır
Yorumlar
  • 0 Yorum