Temel Bilgi Teknolojileri 2 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 5.Soru
transkript: Bulut Bılışım ıle ılgılı aşağıdakılarden hangisi yanlıştır? A) Buwuı Bmw wşîetmâere çok sayade iayda sagwar E) Bm Bıhşım wsîekmelerm özew sartlanna bağlı mam nskwer ıçerebmr C) Her hmn aş yuku bulut mımansme aktarılabwhr' D) vapnan araştırmalara gora gswecekts Bwigw Teknoîopsu Bum: Bwuşwm uzenne kurulacskhr E) Seçdecek ış ve kurulum modeh wşîelmeîenn Bulut bwhşwme geçwş nskwennı azaumda yardwmm olur
Yorumlar
  • 0 Yorum