Temel Bilgi Teknolojileri 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19_“Küresel köy" ifadesi ile vurgulanmak istenen temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Haberleşme yöntemlennin farklılaşması 8) Medya ıçeriklerındeki liberaî yaklaşımlar C) İletişim araçiarının otoriter güçler elinde toplanması D) [letişim araçlarma bağla teknolojik devrim E) Sosyal medya ve sosyal ağlar kavramlarının İnternetsayesinde belirginleşmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum